Nasza placówka umiejscowiona bezpośrednio przy Urzędzie Celnym II w Łodzi oferuje Państwu kompleksową obsługę celną:

 • reprezentację Klienta za pośrednictwem agencji celnej przed Urzędem Celnym;
 • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej;
 • odprawy celne w eksporcie, imporcie i tranzycie;
 • zabezpieczenie należności celno-podatkowych w imporcie;
 • otwieranie karnetów TIR ;
 • wystawianie  świadectw pochodzenia;
 • usługi   magazynu celnego.

Wszelkie szczegóły na temat oferty i cenniki można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z nami.

Our facility located directly nearby 2nd Customs Office in Łódź offers you comprehensive customs services:

 • representation of the customer through customs agency at the Customs Office;
 • assistance of our customs agency employees during customs revision;
 • customs clearance in export, import and transit;
 • securing customs and tax duties in imports (duty and VAT guarantee in import and transit);
 • Issuing TIR carnets;
 • issuing certificates of origin, ATR;
 • customs warehouse services.

For MORE details about the offer and price lists please contact our staff directly.

Interabra